CLUBUL DE ARTE MARTIALE AIKIZENDO RO

AIKIZENDO Founder : Shihan Constantin Chiţu

Omul cu adevarat bun este doar cel care ar fi putut fi rau, dar n-a fost.

Asociaţia va susţine permanent promovarea naţională şi internaţională a unui complex educational de atitudine umană şi mentalitate de viaţă, de orientare AIKIDO, cu metodologie de predare şi practicare proprie, cu principii unificatoare selecţionate şi sintetizate din artele marţiale cu spectru AIKI, având fundament de inspiraţie filozofică ZEN: AIKIZENDO - cu aspecte de cultură şi civilizaţie, elemente de medicină tradiţională, tehnici motivaţionale şi de relaxare, psihologie individuală şi socială aplicată, psihocibernetică, influenţă şi autoprogramare pozitivă, inteligenţă/alchimie emoţională, metode şi limbaje de comunicare interumană, noţiuni generale şi specifice de securitate etc.

Zen action

Aikido quietness

The Association will permanently support the national and international promotion of an educational system of human attitude and mentality of life - AIKIDO orientation with its own teaching methodology and its own practice with unifying principles selected and synthesised out of the AIKI spectrum martial arts, having a ZEN inspiration philosophical foundation: AIKIZENDO – different cultural aspects and civilisation influences, advanced notions of traditional medicine, motivation and relaxation techniques, individual and social applied psychology, psycho-cybernetics, positive influence, determination and self programming, emotional intelligence/alchemy, human interaction methods and communication languages, general and specific security definitions and practices, and so on.


Home »